Privacy Statement:
Calbasa B.V., gevestigd aan de Brusselseweg 375, 6217 GX te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Brusselseweg 375, 6217 GX Maastricht
Website:

https://calbasa.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Calbasa B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij van u ontvangen als:
- U zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief zijn: voornaam, achternaam, geslacht en e- mail adres
- U ons een mailtje stuurt met een algemene vraag zijn: voornaam, achternaam, e-mail adres, evt. telefoonnummer
- U een aankoop in onze zaak doet, pas na Uw uitdrukkelijke mondelinge toestemming: voornaam, achternaam, NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en geboortedatum
- U verwittigd wil worden bij levering van bestelde goederen: achternaam, e-mail adres, telefoonnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Calbasa B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Uw aankopen te kunnen registreren, pas ná Uw uitdrukkelijke mondelinge toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming:
Calbasa B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Calbasa B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Calbasa B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met een gegevensverwerker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Calbasa B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Calbasa B.V. gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
1. Op onze website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons. Deze sociale media (Facebook) plaatsen cookies om uw gebruik van de buttons te kunnen analyseren.
2. Er wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en- wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Calbasa B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

(In het geval van een e-mail nieuwsbrief kunt U eenvoudig rechtstreeks zelf Uw gegevens inzien, aanpassen of helemaal verwijderen door gebruik te maken van een van de links die onderaan elke nieuwsbrief staan.)

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons- gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen naar het bovenaan genoemde postadres of door ons een e-mail te sturen. Het e-mail adres dat hierna volgt is gecodeerd vanwege het risico op spambots. Vervang “at” door het apenstaartje, vervang “punt” door een punt en verwijder de spaties.

info at calbasa punt nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Calbasa B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Calbasa B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via het hierboven genoemde e-mail adres.

Calbasa B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-Encryptie van data back-ups.
-Systeem toegangsbeveiliging.

Privacy Statement:
Calbasa B.V., gevestigd aan de Brusselseweg 375, 6217 GX te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Brusselseweg 375, 6217 GX Maastricht
Website:

https://calbasa.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Calbasa B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij van u ontvangen als:
- U zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief zijn: voornaam, achternaam, geslacht en e- mail adres
- U ons een mailtje stuurt met een algemene vraag zijn: voornaam, achternaam, e-mail adres, evt. telefoonnummer
- U een aankoop in onze zaak doet, pas na Uw uitdrukkelijke mondelinge toestemming: voornaam, achternaam, NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en geboortedatum
- U verwittigd wil worden bij levering van bestelde goederen: achternaam, e-mail adres, telefoonnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Calbasa B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Uw aankopen te kunnen registreren, pas ná Uw uitdrukkelijke mondelinge toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming:
Calbasa B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Calbasa B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Calbasa B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met een gegevensverwerker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Calbasa B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Calbasa B.V. gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
1. Op onze website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons. Deze sociale media (Facebook) plaatsen cookies om uw gebruik van de buttons te kunnen analyseren.
2. Er wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en- wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Calbasa B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

(In het geval van een e-mail nieuwsbrief kunt U eenvoudig rechtstreeks zelf Uw gegevens inzien, aanpassen of helemaal verwijderen door gebruik te maken van een van de links die onderaan elke nieuwsbrief staan.)

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons- gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen naar het bovenaan genoemde postadres of door ons een e-mail te sturen. Het e-mail adres dat hierna volgt is gecodeerd vanwege het risico op spambots. Vervang “at” door het apenstaartje, vervang “punt” door een punt en verwijder de spaties.

info at calbasa punt nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Calbasa B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Calbasa B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via het hierboven genoemde e-mail adres.

Calbasa B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-Encryptie van data back-ups.
-Systeem toegangsbeveiliging.

HENDRIKS SCHOENMODE BY CALBASA
CLAVECYMBELSTRAAT 1 - 6217 CP MAASTRICHT
WINKELCENTRUM CABERG - WIJK 17

Copyright © Calbasa Maastricht 2022